امروز سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱

مراجعه به روانشناس

مراجعه به روانشناس

عزیزان به خاطر داشته باشید که وقتی دچار استرس، اضطزاب ، بهم ریختگی خلقی، سردرگمی و ناامیدی، بی انگیزگی ، فشار افکار، بهم ریختن ریتم خواب و اشتها و یا سایر مشکلات روحی و روانی می شوید و این مشکلات بیش از 2 هفته پایدار می شوند، حتما به روانشناس با روانپزشک مراجعه کنید.

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر