امروز سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱

گفت و گو با خود

گفت و گو با خود

گفت و گوی شخصی یا همان گفت و گو با خود ، رفتاری است که به صورت طبیعی در تمام ساعات بیداری ، انجام می دهیم . این مکالمات هرگز ساکت نمی شوند و همیشه وجود دارند . شاید بتوان گفت یکی از نشانه های زنده بودن ما مکالمه با خودمان است . گفتگوی درونی ، زبان خاص خود ماست و صدایی است که تنها برای خود ما قابل درک می باشد. دلیل مهم شکل گیری عادات ، باورهای روزانه و شخصیت فردی همین مکالمات با خود هستند . بخش قابل توجهی از مدیریت ذهن وانجام رفتارهای اجتماعی از طریق تعامل با خود شکل می گیرد .

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر