امروز سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱

طرحواره چیست؟

طرحواره چیست؟

طرحواره در حوزه های پژوهشی مختلفی به کار برده شده و به طور کلی به معنای ساختار (Structure)، قالب ( Framework) و چارچوب (Outline) تعریف شده است. در روانشناسی به طور گسترده در حوزه شناختی تاریخچه برجسته و غنی دارد و به عنوان قالبی در نظر گرفته می شود که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبین کنند. طرحواره ها در خلال دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرند و بارها و بارها در طی زندگی فعال و تکرار می شوند. و به سبب سخت تر شدن در طول زمان، انعطاف پذیری شان نیز کمتر می شود. در واقع طرحواره ها نیاز به هماهنگی شناختی را تقویت می کنند. یعنی با وجود اینکه می دانیم خیلی از افکار و باورها نادرست هستند و منجر به ناراحتی می شوند اما چون با آنها احساس راحتی داریم از آنها استفاده می کنیم. طرحواره ها به دو دسته سازگار و ناسازگار تقسیم می شوند.

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر