امروز سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱

چگونه خشم را كنترل كنیم؟(مدیریت خشم)

چگونه خشم را كنترل كنیم؟(مدیریت خشم)

پیش از یك سالگی انگیزه های ترس آور كودك را تحت تاثیر قرار می دهد در پی "ترس"خشم پدید می آید.بین ٢تا ٤سالگی خشم به نهایت شدت خود می رسد .لذا خشم مثل غم و شادی یك احساس كاملا طبیعی در انسان است و همه آدم ها در همه جای كره زمین دچار "خشم" می شوند ،اما همه به یك اندازه پرخاشگری نمی كنند .چون پرخاشگری یك "رفتار" است و ما "رفتار"را می آموزیم .رفتار "پرخاشگرانه "بر عكس احساس "خشم" قابل كم و زیاد و حذف و اضافه كردن است. در "واقع پیچش دست خودمونِ" اما نه به سادگی نیاز به تمرین و "فكر "دارد!

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر