امروز سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱

مشاوره فردی اصفهان

مشاوره فردی اصفهان

چه کسانی به مشاوره فردی می‌روند؟ مشاوره فردی نوعی از مشاوره است که از طریق آن، درمانگر با فرد مراجع در یک فضای مناسب و مطمئن ، احساسات ، باورها و رفتارهای او را بررسی می کند ، مشاور، سعی می کند به بیمار کمک کند تا نسبت به خودش و دیگران شناخت پیدا کند ، اهداف را در زندگی تعیین کنند.

 طراحی پرتال توسط شرکت جویشگر