سکس تراپی

دکتر بهنام اوحدی

0
ثبت نامی ها
0
امتیاز
4,000,000
قیمت (ریال)
کارگاه و روزه مدرک معتبر همراه با ناهار و پذیرایی
زمان های برگزاری :
  • پنج شنبه 16 آذر 1396 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:00
  • جمعه 17 آذر 1396 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:00

اطلاعات شعبه :
شعبه :
آدرس :
تلفن :
موبایل :

تفسیرتست شخصیتی MMPI-2

گروه اول چهارم مرداد ماه گروه دوم یازدهم مرداد ماه ارا ...

آشنایی با تله های زندگی

سرفصل های دوره: تله های زندگی چه هستند؟ آشنایی با طرحو ...

چالش های زندگی (رایگان)

پرسش پیرامون: مسائل خانواده روابط حال درونی و فردی ار ...

هفتمین دوره جامع کاربردی فن ...

سرفصل های دوره: آموزش فن بیان و سخنوری حرفه ای اعتماد ...

زوج درمانی هیجان مدار، متمر ...

با جدید ترین رویکرد روز دنیا

کارگاه رایگان مشاوره پیش از ...

مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

ساز و کار روان درمانی

سرفصل های دوره: روان درمانی چیست؟ چه تفاوت هایی با مش ...

مدیریت تعارضات درون فردی

مدت کل دوره: ۸ ساعت آموزش مخاطبین: مشاوران روانشناس ...