تکنیک های فوری و عملی بهبود روابط زوجین

دکتر نسترن براهیمی

0
ثبت نامی ها
5
امتیاز
0
قیمت (ریال)
هشت ساعت آموزش همراه با ارائه مدرک معتبر پایان دوره
زمان های برگزاری :
  • سه شنبه 12 دی 1402 ساعت 16:00 تا 20:00

اطلاعات شعبه :
شعبه :
دپارتمان آموزش و ثبت نام کا ...
آدرس :
توحید میانی ، قبل از چهاررا ...
تلفن :
03136255141 , 03131319023
موبایل :
09134731627

زوج درمانی

کارگاه صد ساعته مدرک معتبر همراه با پذیرایی

دومین دوره زنان قدرتمند عاش ...

بر اساس مدل درمانی بوئن از نگاه فمنیستی

ایفای نقش نشانگرهای (مارکره ...

با جدیدترین رویکرد روز دنیا EFT

مربیگری مهارت های فرزندپرو ...

تاکید بر جنبه علمی و کاربردی گواهی پایان دوره معتبر نا ...

کارگاه رایگان تخصصی انتخاب ...

رویکردهای مدرن زوج درمانی و رویکرد های پست مدرن زوج درم ...

همایش رایگان تربیت روانشنا ...

چالش ها، فرصت ها | روش های حرفه ای شدن و ورود به حرفه تخص ...

آشنایی با تله های زندگی

سرفصل های دوره: تله های زندگی چه هستند؟ آشنایی با طرحو ...

مربیگری مهارت های زندگی

کنترل خشم،قاطعیت سه مهارت زندگی عملی و کاربردی دو روز ...