شانزدهمین دروه جامع تربیت زوج و خانواده درم ...

دکتر نسترن براهیمی

0
ثبت نامی ها
5
امتیاز
0
قیمت (ریال)
۱۸ ساعت تئوری | ۸ ساعت عملی | مشاوره قبل از ازدواج به روش کمی و کیفی ۱۸ ساعت تئوری | ۱۲ ساعت عملی | زوج درمانی شناختی – رفتاری CBCT ۱۸ ساعت تئوری | خانواده درمانی سیستمی (مفاهیم و تکنیک ها) ۶ ساعت تئوری | نظریه سیستمی بوئن در خانواده درمانی ۱۲ ساعت تئوری | ۸ ساعت عملی | ژنوگرام، مثلث ...
زمان های برگزاری :
  • سه شنبه 1 خرداد 1403 ساعت 16:00 تا 20:00

اطلاعات شعبه :
شعبه :
دپارتمان آموزش و ثبت نام کا ...
آدرس :
توحید میانی ، قبل از چهاررا ...
تلفن :
03136255141 , 03131319023
موبایل :
09134731627

همایش دو جلسه ای شفای کودک د ...

همراه با روانکاوری گروهی برای اولین بار در ایران

چالش های زندگی (رایگان)

پرسش پیرامون: مسائل خانواده روابط حال درونی و فردی ار ...

زوج درمانی و مداخله در بحرا ...

رول پلی تمرین عملی و سوپرویژن گروهی

تفسیر تست روانشناسی mmpi-2

همراه با تفسیر و تحلیل تست های مراجعین

فرزندپروری مبتنی بر طرح وار ...

سرفصل: اصول و مبانی فرزندپروری انواع سبک های فرزندپرو ...

آمار وروش تحقیق

آمار و روش تحقیق دكترا با بالاترین قبولی کارگاه سه روز ...

تربیت مربی مهارت های زندگی ...

همراه با ناهار و پذیرایی 16 ساعته مدرک معتبر و قابل ترج ...

سکس تراپی

کارگاه و روزه مدرک معتبر همراه با ناهار و پذیرایی