مشاوران
دکترای تخصصی روانشناسیفردی | روان‌درمانگر | طرحواره درمانگر
کارشناسی ارشد روانشاسیرواندرمانگر پویشی | درمان اختلالات فردی | مشاوره قبل از ازدواج
کارشناس ارشد روانشناسیکودک و نوجوان | بازی درمانگر | تفسیر نقاشی
دکترای تخصصی مشاورهفردی
کارشناس ارشد روانشناسیزوج درمانی | کودک و نوجوان | تفسیر نقاشی | روانسنجی | روابط والد- فرزند
دکتری تخصصی روانشناسی
دکتری روانشناسی سلامتاختلالات خلقی | اختلالت شخصیت
دکتری مشاوره خانوادهفردی | خانواده درمانی | زوج درمانی | خیانت | پیش از ازدواج
دکتری تخصصی روانشناسیفردی| افسردگی | اختلالات اضطرابی | وسواس | بهبود روابط| زوج درمانی | پیش از ازدواج | خانواده | نوجوان | تحصیلی
دکتری رواشناسی عمومیفردی | پیش از ازدواج | مهاجرت
کارشناسی ارشد روانشناسیافسردگی | اضطراب | فردی | خانواده درمانی | زوج درمانی | خیانت | طلاق | پیش از ازدواج
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک
کارشناسی ارشد روانشناسیفردی | روانسنجی
;کارشناسی ارشد مشاورهاختلالات | فردی | پیش از ازدواج | روانسنجی | تحصیلی | شغلی
کارشناسی ارشد بالینیفردی | نوروتراپیست | روانسنجی