مشاوران
روانشناس بالینی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیفردی | پیش از ازدواج | زوج درمانی
کارشناسی ارشد روانشناس بالینیمشاوره پیش از ازدواج | درمان تعارضات زناشویی و خیانت
آسیب شناسی و مداخله از طریق مدیوم های هنری
دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسیفردی | خیانت | پیش از ازدواج | شغلی | صنعتی سازمانی | روان درمانگر ، تحصیلی
متخصص سلامت و روانروانشناس و روان درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودککودک و نوجوان
کارشناس ارشد روانشناسی
کارگاه های در حال برگزاری
زبان تخصصی کارشناسی ارشد چهارشنبه ها
نکته و تست دروس آسیب شناسی روانی و روانشناسی رشد دکتری و کارشناسی ارشد کارگاه دو روزه ناهارو پذیرایی
کارگاه دو روزه همراه با ناهار و پذیرایی مدرک معتبر
کارگاه و روزه مدرک معتبر همراه با ناهار و پذیرایی
کارگاه صد ساعته مدرک معتبر همراه با پذیرایی
دو روزه ۱۶ ساعت مدرک معتبر هماه با ناهار وپذیرایی
کنترل خشم،قاطعیت سه مهارت زندگی عملی و کاربردی دو روزه همراه با ناهار و پذیرایی گواهی معتبر
دوره دو روزه همراه با ناهار و پذیرایی کاربردی و عملی گواهی معتبر
گروه اول چهارم مرداد ماه گروه دوم یازدهم مرداد ماه ارائه مدرک معتبر دوره یک روزه تاکید بر جنبه عملی و کاربرد ...
خوداگاهی اعتماد به نفس ارتباط موثر گواهی معتبر اقامت رایگان برای شهرستانی های عزیز ناهار و پذیرایی تخفیف د ...

آخرین اخبار
۱۴۰۲/۱/۲۸
رزرو: ارسال واژه "سازمان شخصیت" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۱/۲۷
رزرو: ارسال عدد "29" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۱/۲۷
رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۱/۸/۳۰
رزرو: ارسال واژه "روانشناس موفق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۱/۷/۳۰
رزرو: ارسال واژه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید