مشاوران
دکتری روانشناسیفردی | خانواده درمانی
طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهدكترای تخصصی مشاوره از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه
دکتری تخصصی مشاوره خانوادهپیش از ازدواج
دکترای تخصصی روانشناسیروانشناس بالینی طرحواره درمانگر، معنادرمانگر، و درمانگر درمان های موج سوم.
دکتری روانشناسیمتخصص روانکاوی | خانواده درمانگر
دکترای تخصصی روانشناسیتحصیلی | شغلی
کارشناسی ارشد مشاورهزوج درمانی | طلاق | پیش از ازدواج
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورکارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهکارشناس ارشد روانشناسی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
کارگاه های در حال برگزاری
حضور در اتاق مشاوره و کار عملی کودک
سرفصل های دوره: آشنایی با اصول بازی درمانی و تحول کودکان طراحی اتاق بازی درمانی بازی درمانی تشخیصی بازی درما ...
سرفصل های دوره: آموزش انواع سبک های سخنرانی به شکل حرفه ای و اجرا در فضای باز و استدیو صدا و تصویر گویندگی دوبل ...
همراه با تفسیر و تحلیل تست های مراجعین
دراین کارگاه شرکت کنید اگر: نگران آینده نوجوانتان هستید رفتار نوجوانتان شما را گیج و سردرگم کرده خواهان ارتب ...
سرفصل های دوره: آموزش فن بیان و گویندگی تنفس و صداسازی بداهه گویی بهبود زبان بدن اجرا و سخنوری آشنایی با اصو ...
سرفصل های دوره: آموزش فن بیان و لحن در کلام | تفکر خلاق آموزش مهارت های ارتباطی | شعرخوانی تقویت هوش کلامی و هی ...
تاکید بر جنبه علمی و کاربردی
سرفصل های دوره: بر اساس سر فصل های مشخص شده توسط پروفسور گرینبرگ دانشگاه یورک کانادا

آخرین اخبار
۱۴۰۲/۳/۶
رزرو: ارسال واژه "رول پلی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۳/۶
رزرو: ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۲/۲۰
رزرو: ارسال واژه "مقاله نویسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۲/۹
رزرو: ارسال واژه "تربیت جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
۱۴۰۲/۲/۵
رزرو: ارسال واژه "ارتباط" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید