آمار وروش تحقیق

0
ثبت نامی ها
0
امتیاز
5,000,000
قیمت (ریال)
آمار و روش تحقیق دكترا با بالاترین قبولی کارگاه سه روزه ناهار و پذیرایی
زمان های برگزاری :
  • چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:00
  • پنج شنبه 21 دی 1396 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:00
  • جمعه 22 دی 1396 ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:00

اطلاعات شعبه :
شعبه :
آدرس :
تلفن :
موبایل :

مدیریت تعارضات درون فردی

مدت کل دوره: ۸ ساعت آموزش مخاطبین: مشاوران روانشناس ...

دومین دوره تفسیر نقاشی کودک

سرفصل های دوره: تحول نقاشی در کودکان نقاشی فرافکن ان ...

دومین دوره زنان قدرتمند عاش ...

بر اساس مدل درمانی بوئن از نگاه فمنیستی

ذوره جامع CBT و ACT متمرکز بر CFT

دوره 40 ساعته هشت جلسه پنج ساعته روزهای یکشنبه به مدت ...

پنجمین دوره جامع فن بیان و س ...

سرفصل های دوره: اجرای صحنه و مجری گری اعتماد به نفس و ...

گروه درمانی

گروه درمانی رهایی از افکار منفی خاطرات منفی

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5

دوره جامع یکساله پنج شنبه هایک هفته در میان مدرک معتبر ...

چالش های زندگی (رایگان)

پرسش پیرامون: مسائل خانواده روابط حال درونی و فردی ار ...