فرزندپروری مبتنی بر طرح واره

دکتر مسعود کیانی

0
ثبت نامی ها
5
امتیاز
0
قیمت (ریال)
سرفصل: اصول و مبانی فرزندپروری انواع سبک های فرزندپروری مهارت های فرزندپروری والدین مدل فرزندپروری مبتنی بر طرح واره تله های زندگی، دامنه و سبک های مقابله کاربرد فرزندپروری مبتنی بر طرح واره
زمان های برگزاری :
  • پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 ساعت 08:30 تا 15:30
  • جمعه 21 اردیبهشت 1403 ساعت 08:30 تا 15:30

اطلاعات شعبه :
شعبه :
دپارتمان آموزش و ثبت نام کا ...
آدرس :
توحید میانی ، قبل از چهاررا ...
تلفن :
03136255141 , 03131319023
موبایل :
09134731627

چهره شناسی

گواهی معتبر تاکید بر آخرین یافته های علمی و کاربردی نا ...

مربیگری مهارت های فرزندپرو ...

تاکید بر جنبه علمی و کاربردی گواهی پایان دوره معتبر نا ...

دومین دوره گروه درمانی عزت ...

کارگاه تئوری و عملی همراه با رویکرد روان تحلیلی با تدری ...

تفسیرتست شخصیتی MMPI-2

گروه اول چهارم مرداد ماه گروه دوم یازدهم مرداد ماه ارا ...

دوره ACT کودکان

دوره دو روزه 6 ساعته مدرک معتبر پذیرایی

رهایی از بندهای وابستگی

ما قربان گذشته خود و دیگران نیستیم سر رشته زندگی خود را ...

دومین دوره پیشرفته آموزش فن ...

سرفصل های دوره: آموزش انواع سبک های سخنرانی به شکل حرفه ...