دکترشیما مشایخی

فردی | خیانت | طلاق | پیش از ازدواج | مهاجرت

دکترای تخصصی مشاوره

آفلاین
شماره نظام: 21187
5
امتیاز
21187
شماره نظام
دکتر شیما مشایخی


متخصص مشاوره

دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران (شماره پروانه: 6499)

مدرس دانشگاه

فارغ التحصیل انستیتو واقعیت درمانی گلسر آمریکا


حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::
مشاوره فردی
خودشناسی

مشاوره ازدواج
زوج درمانی
حل تعارضات
مشاوره طلاق
خیانت های زناشویی
مشاوره مهاجرت

نوع درمان  :::::::::::::::::::
واقعیت درمانی
طرحواره درمانی

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارودرمانی