بزرگترین گروه خدمات مرکز مشاوره اصفهان | مرکز مشاوره پرتو توحید

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. به عنوان بزرگترین مرکز مشاوره اصفهان، مرکز مشاوره توحید به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی اصفهان برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
در مرکز مشاوره اصفهان انجام میگیرد.خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور (شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانبا مشاوران مرکز مشاوره اصفهان تماس بگیرید تادر انتخاب بهترین مرکز روانشناسی اصفهان راهنمایی و نسبت به موضوع مشاوره خود، در انتخاب روانشناس متخصص یاری کنند. توحید1)36264088توحید2)36269607پرتوتوحید)32687630

اگر بدنبال مرکز مشاوره اصفهان یا روانشناس اصفهان میگردید؟ پس ادامه متن را حتماً بخوانید! ما در این مقاله آدرس تمامی مرکز مشاوره اصفهان را آورده ایم.

مردم ساکن اصفهان چگونه برترین مراکز مشاوره اصفهان را پیدا کنند و چگونه میتوانند به دنبال بهترین خدمات از مراکز مشاوره در شهر اصفهان باشند. از آنجایی که پیدا کردن بهترین و قابل اعتماد ترین مراکز مشاوره در اصفهان و دسترسی به آنها یکی از دغدغه های مردم بوده است، از این رو در این مقاله لیست آدرس مراکز مشاوره اصفهان را جهت تسهیل در اختیار شما قرار می دهد.

مشاوره اصفهان ، روانشناس اصفهان ، مرکز مشاوره اصفهان ، مشاور اصفهان ، مشاوره خانواده اصفهان ، مشاوره ازدواج اصفهان ، روانشناسی اصفهان ، مشاوره تلفنی اصفهان ، مشاوره رایگان اصفهان ، مشاوره ارزان اصفهان ، روانپزشک اصفهان ، مشاوره کودک اصفهان ، مشاوره تحصیلی اصفهان ، مشاوره فردی اصفهان ، بهترین مرکز مشاوره اصفهان ، کارگاه روانشناسی اصفهان ، مشاوره خوب اصفهان

 

آخرین اخبار کارگاه روانشناسی اصفهان

رهایی از اضطراب | خانم بهاره مرتضوی نسب | یکشنبه 26 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "اضطراب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
پاکسازی ذهن | دکتر بهراد زادافشار | یکشنبه 5 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "پاکسازی ذهن" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی روانکاوی | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 5 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "روانکاوی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
روش های صحیح رفتار با کودک | دکتر آرمیتا نوئین | یکشنبه 12 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "تربیت کودک" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
می خواهم خود را دوست داشته باشم | خانم شیرین شکوری | چهارشنبه 15 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "LOVE" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نکات نجات بخش رابطه | استاد حسین مانیان | چهارشنبه 29 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "نجات رابطه" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تحلیل رفتار متقابل | دکتر محمدرضا نادریان | پنج شنبه 16 تیر 1401| ساعت 15:45 الی 18:45
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
عاشقانه های درون | دکتر مریم حیدری | چهارشنبه 22 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "عاشقانه درون" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
نهمین دوره جامع تربیت مشاور و روانشناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | شروع تیرماه 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سیزدهمین دوره جامع تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک | دکتر مسعود کیانی | شروع تیرماه 1401| ساعت 13:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال عدد "29" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
افکار مزاحم | آقای مسعود کرمی | یکشنبه 2 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "افکار مزاحم" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
رهایی از احساسات منفی | اعظم حسینی | چهارشنبه 1 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "رهایی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مهارت های زندگی نوجوان | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 11 تیر 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

رزرو: ارسال واژه "مهارت نوجوان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره سوپرویژن درمانگر کودک | خانم دکتر فرزانه مومنی | شروع دوره تیر 1401
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۵

رزرو: ارسال عدد "75" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر روان پویشی ISTDP | استاد امید غریبی | دوشنبه 20 تیر 1401| ساعت 10:00 الی 14:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۵

رزرو: ارسال واژه "ISTDP" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کمال گرایی ناسالم | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 11 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۵

رزرو: ارسال واژه "کمال گرایی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر، درمان متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 2و3 و9و10 شهریور 1401| ساعت 9:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۲

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مهارت های پیش از ازدواج | دکتر سپیده ستار | یکشنبه 22 خرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۲

رزرو: ارسال واژه "پیش از ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت رواندرمانگر کارورزی کودک | دکتر مسعود کیانی | شروع خرداد 1401| ساعت 13:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۲

رزرو: ارسال عدد "29" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع کاروزی روانشناسی بالینی | شروع خرداد 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۲

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت مشاور و روان شناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | شروع خرداد 1401 | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۲

رزرو: ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مشاوره پیش از ازدواج | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 12 مرداد 1401 | ساعت 08:30 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

رزرو: ارسال عدد "17" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
سکس تراپی | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه و پنج شنبه 26 و 27 مرداد 1401 | ساعت 08:30 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

رزرو: ارسال عدد "16" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
گروه درمانی EFT | دکتر محمدرضا نادریان | دوشنبه 30 خرداد 1401 | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

رزرو: ارسال واژه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مشاوره پیش از ازدواج | دکتر نسرین خدادادی | یکشنبه 22 خرداد 1401| ساعت 09:00 الی 15:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۱۶

رزرو: ارسال واژه "ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
چگونه یک پروتکل درمانی را تنظیم کنیم؟ | دکتر آرمیتا نوئین | چهار شنبه 18 خرداد 1401| ساعت 9:00 الی 12:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۸

رزرو: ارسال واژه "پروتکل" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
بدن هرگز دروغ نمی گوید | استاد آرش شهرام فر | پنج شنبه 19و26 خرداد 1401| ساعت 16:30 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۸

رزرو: ارسال واژه "زبان بدن" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آموزش و تفسیر تخصصی وکسلر کودک | دکتر فرزانه مومنی | چهارشنبه 18 خرداد 1401| ساعت 13:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۸

رزرو: ارسال واژه "وکسلر" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر، درمان متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 22 و23و29و30 تیر 1401| ساعت 9:00 الی 16
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲

رزرو: ارسال عدد "90 " به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
عزت نفس و اعتماد به نفس | استاد نجمه طاهری | یکشنبه 22 خرداد 1401| ساعت 17:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

رزرو: ارسال واژه "عزت نفس" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید

 

شماره پیامک اطلاع از دوره های آموزشی (ارسال رشته و مقطع تحصیلی) به 10002527
.__________________________________________________________________________.
برای آگاهی از بهترین مرکز مشاوره اصفهان، و خدمات روانشناسی
 اصفهان با شماره 09134061758 تماس بگیرید.