کارورزی ، سوپرویژن و توانمند سازی | روانشناسی بالینی | شروع: خردادماه 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

کارورزی ، سوپرویژن و توانمند سازی

روانشناسی بالینی

شروع: خردادماه 1400

روز: یکشنبه ها

ساعت 16 الی 20

مرکز مشاوره اصفهان | مرکز مشاوره توحید