آسیب شناسی روانی DSM-5 | مدرس: دکتر امیر کشاورز | شروع: خردادماه 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

آسیب شناسی روانی DSM-5

مدرس: دکتر امیر کشاورز

شروع: خردادماه 1400

روز: یکشنبه ها

ساعت 16 الی 20

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان