درمان صفر تا صد افسردگی و وسواس | دکتر آزیتا مکارمی (روانپزشک) | دکتر مریم حیدری (روانشناس) | دوشنبه 13 و 20 بهمن | ساعت 10 الی
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۶

درمان صفر تا صد افسردگی و وسواس

دکتر آزیتا مکارمی (روانپزشک)

دکتر مریم حیدری (روانشناس)

دوشنبه 13 و 20 بهمن

ساعت 10 الی 12

مبلغ 60/000 تومان

مرکز مشاوره اصفهان