دهمین دوره جامع 200 ساعته کارورزی خانواده | تربیت زوج و خانواده درمانگر | مدرس: دکتر نسترن براهیمی | شروع: خرداد 1399| دوشنبه ها
انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴

دهمین دوره جامع 200 ساعته کارورزی خانواده

تربیت زوج و خانواده درمانگر

مدرس: دکتر نسترن براهیمی

شروع: خرداد 1399

دوشنبه ها صبح

ساعت  9:00

مشاوره اصفهان