اختلالات یادگیری کودک | مقدماتی و پیشرفته | استاد حدیث رضایی |پنجشنبه 18 اردیبهشت | ساعت 9صبح | کاملا عملی
انتشار: ۱۳۹۹/۲/۶

اختلالات یادگیری کودک

مقدماتی و پیشرفته

استاد حدیث رضایی

پنجشنبه 18 اردیبهشت

ساعت 9صبح

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان

کاملا عملی