جلسه توجیهی رایگان | کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی حرفه ای | روانشناسی بالینی و کودک و مشاوره خانواده | دکتر امیر کشاورز (متخ
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

جلسه توجیهی رایگان

کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی حرفه ای
روانشناسی بالینی و کودک و مشاوره خانواده

دکتر امیر کشاورز (متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه)

یکشنبه 11 اسفند

ساعت 19:00

مرکز مشاوره اصفهان