اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 27 دی | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5

دکتر امیر کشاورز

جمعه 27 دی

ساعت: 9 صبح

ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید