تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی | جمعه 15 آذر | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک

مدرس: دکتر مسعود کیانی

جمعه 15 آذر

ساعت 9:00 صبح


مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید - مرکز مشاوره اصفهان