اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 8 آذر | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳۰

اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5

دکتر امیر کشاورز

متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره


جمعه 8 آذر

ساعت: 9 صبح


ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه