دوره آمادگی ویژه کنکور دکتری رشته روانشناسی تدریس آمار و روش تحقیق | مدرس: استاد زیور سلطانی | جمعه 10 آبان | ساعت 16:00
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳۰

دوره آمادگی ویژه کنکور دکتری رشته روانشناسی
تدریس آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد زیور سلطانی

جمعه 10 آبان

ساعت 16:00