دوره آمادگی ویژه کنکور دکتری رشته روانشناسی تدریس آمار و روش تحقیق | مدرس: استاد زیور سلطانی | جمعه 10 آبان | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

دوره آمادگی ویژه کنکور دکتری رشته روانشناسی تدریس آمار و روش تحقیق

مدرس: استاد زیور سلطانی

جمعه 10 آبان

ساعت 9 صبح


مرکز مشاوره اصفهان