شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | استاد نادریان | یکشنبه 27 مرداد | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل)

استاد نادریان

یکشنبه 27 مرداد

ساعت 17:00

مرکز مشاوره اصفهان