کارگاه آموزشی تفسیر تست شخصیت NEO آذرماه 1393
انتشار: ۱۳۹۳/۹/۱۰کارگاه آموزشی تفسیر تست شخصیت NEO

مدرس: دکتر حمید نصیری

زمان: پنج شنبه ها صبح ساعت 8:30 الی 13 ظهر

20 و 27 آذرماه 1393

با گواهی معتبر پایان دوره

هزینه: 130000 تومان متخصصین و 110000 تومان دانشجویان

تخفیف ویژه خرید تست و نرم افزار

تلفن اطلاعات و ثبت نام:
36264088-6293074- 031