کارگاه عملی تکنیکهای مدیریتی و تن آرامی و رهائی از استرس
انتشار: ۱۳۹۳/۶/۴

 
کارگاه عملی رهائی از استرس و تن آرامی:

استرس و علائم آن

ارتباط افکار، هیجانات و رفتار

تکنیکهای آرمیدگی عضلات

شیوه های مقابله مؤثر

آموزش مهارتهای ارتباطی

مدیریت خشم

افزایش تاب آوری و سخت روئی

تمرینات کششی

مراقبه و شیوه های تنفس دیافراگمی

همراه با بسته حاوی تمرینات، موسیقی، تصاویر و جملات آرام بخش

مدس: خانم خیر (دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان)

زمان: دوشنبه ها صبح 

شروع 10 شهریور

جلسه اول رایگان

تعداد جلسات 8 جلسه

هزینه هر جلسه 10000 تومان

با ارائه مدرک پایان دوره به دانشجویان و متخصصین

تلفن ثبت نام: 031- 36264088- 36257746