شروع دوره پیشرفته TA (تحلیل رفتار متقابل) | استاد نادریان | یکشنبه 18 فروردین | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شروع دوره پیشرفته TA

استاد نادریان

یکشنبه 18 فروردین

ساعت 17:00