دکتر زهرا جعفری

سوابق تحصیلی  :::::::::::::::::::
دانشجوی دکتری
کارشناسی ارشد مشاوره مسیر شغلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

سوابق اجرای و شغلی  ::::::::::::::::::: 

کارورز دبیرستان فنی و حرفه ای اداره آموزش و پرورشآبان 1389

مشاور دانشگاه صنعتی اصفهان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهمن 1389

مشاور موسسه آموزش عالی سپهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اسفند  1389

آزمونگر( اجرای تست هوش ریون کودکان و بندرگشتالت) مدرسه غیرانتفاعی سادات-از تیر 1388 تا   شهریور1388

خبرنگارروزنامه نصف جهان-شهریور 1390

مشاورکلینیک توحید-اردیبهشت 91

مشاورکلینیک پارسه-آذر91

مشاورکانون بازنشستگان ارتش-مهر90

مشاورصدای مشاور اورژانس اجتماعی=تیر 92

مدرس دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام-دی 91

مدرس دانشگاهدانشگاه پیام نور کهندژ (گلستان) وزارت علوم تحقیقات و فناوری مهر 92

مشاورمرکز مهدیهسازمان بهزیستیفرودین 93

مدرس شرکت نفتشرکت فرآورده های نفتی ایران-شهریور92

مشاور مرکز مشاوره راه عشقسازمان بهزیستیاز مرداد92

 

سوابق علمی :::::::::::::::::::  

مقالات چاپ شده درمجلات علمی-پژوهشی

ارائه مقاله کدامیک مهم تر است؟ مهارت ها ی مسیرشغلی یا باوربه مهارت های مسیرشغلی "، ارائه شده در مجله علمی پژوهشی  دانشگاه اصفهان  1390.

کتب چاپ شده

کتاب باور به مهارت های مسیرشغلی، انتشارات آسمان نگار، 1392
کتاب خودکارآمدی دربچه های مبتلا به اختلال یادگیری، انتشارت آسمان نگار  ، 1392 

مقالات ارائه شده درسایرمجلات

چگونه در زندگی مدیر خوبی باشیم" ، ماهنامه یاس ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،شماره 31 .
باورخود کارآمدی "، ماهنامه یاس ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،شماره 30 . 

افتخارات 

حائز رتبه اول در دوره کارشناسی در سال 1384.
حائز رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد در سال 1388
 

دوره های آموزشی گذرانده
 شرکت در دوره آموزش در EXCEL  ، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کشور 1388.
شرکت در دوره ی آموزشی کیفیت زندگی مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان 1388.
شرکت در دوره ی آموزشی خودشناسی مرکز مشاوره پارسه 1390
شرکت دردوره های آموزشی آسیب شناسی روانی 1و2 دانشگاه اصفهان 1388. 

شرکت در کارگاه ها

شرکت در کارگاه آموزشی " SPSS مقدماتی و پیشرفته" ، دانشگاه اصفهان  در سال 1386.
شرکت در کارگاه تخصصی" درمان اختلالات روانی" ، فرهنگسرای خانواده  درسال1388
شرکت در کارگاه تخصصی" درمان اختلالات روانی دوره دوم"، فرهنگسرای خانواده در سال 1389.
شرکت در کارگاه تخصصی" درمان اختلالات روانی دوره سوم"، فرهنگسرای خانواده در سال 1391
شرکت در کارگاه  تخصصی  "خودشناسی مسیر شغلی" ،دانشگاه اصفهان در سال 1388.
شرکت در کاراگاه تخصصی " درمان بیماران مقاوم به درمان( ACT) " فرهنگسرای خانواده در سال 1390
شرکت در کارگاه تخصصی " درمان آسیب های تحصیلی " فرهنگسرای خانواده در سال 1389
شرکت در کارگاه تخصصی " اجرا وتحلیل آزمونهای روانی" کلینیک بوستان زندگی در سال 1388
شرکت در کارگاه تخصصی " فرزند پروری" کلینیک پارسه زندگی در سال 1390
شرکت در کارگاه تخصصی " درمان بیماران دوقطبی FFT" کلینیک بوستان زندگی در سال 1391
شرکت در کارگاه تخصصی " کیفیت زندگی زناشویی" کلینیک بوستان زندگی در سال 1391
شرکت در کاراگاه تخصصی " کیفیت روابط زوجین به روش( ACT) " فرهنگسرای خانواده در سال 1392 
شرکت در کارگاه تخصصی" درمان اختلالات روانی کودکان دوره اول"، فرهنگسرای خانواده در سال 1391
شرکت در کارگاه تخصصی" درمان اختلالات روانی کودکان دوره دوم"، فرهنگسرای خانواده در سال 1392
شرکت در کارگاه تخصصی " آشنایی با شیوه های فرامدرن در درمان اختلالات" کلینیک بوستان زندگی در سال 1392
شرکت در کارگاه تخصصی " راز کرشمه های فرزندان" کلینیک بوستان زندگی در سال 1392.
شرکت در کارگاه تخصصی " راز کرشمه های نوجوانان" کلینیک بوستان زندگی در سال 1392.
شرکت در کارگاه تخصصی " مدیریت بحران" کلینیک پارسه زندگی در سال 1391
شرکت در کارگاه تخصصی " بررسی روابط دختر و پسر" کلینیک بوستان زندگی در سال 1390
شرکت در کارگاه تخصصی" تربیت مشاوران حرفه ای و تخصصی"، فرهنگسرای خانواده در سال 1393.

تدریس در کارگاه

برگزاری کارگاه "خودشناسی:تعیین رنگ شخصیت" برگزار شده در موسسه آموزش عالی سپهر در سال 1389.
برگزاری کارگاه "معیارهای انتخاب همسر" برگزار شده در موسسه آموزش عالی سپهر در سال 1389.
برگزاری کارگاه "نحوه برقراری ارتباط با فرزندان" برگزار شده در مرکز تحقیقات کهندژ سال 1391.
برگزاری کارگاه "ارتباط موثر در خانواده" برگزار شده در هنرستان باب الرحمه 1391.
برگزاری کارگاه "راز کرشمه های فرزندان" برگزار شده در مرکز مشاوره مهدیه1393.
برگزاری کارگاه "روابط متقابل" برگزار شده در مرکز مشاوره مهدیه1393

  

روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


دوشنبه ها صبح و سه شنبه صبح و عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


یکشنبه ها صبح  پنج شنبه ها عصر


32687632 | 32687631 | 32687630