سارا آگوش

 

روانشناس، محقق، مدرس دوره های آموزشی
بنیان گذار دوره های دختر هوشیار ، پسر باهوش
برگزارکننده دوره های هنر زن بودن

نویسنده کتاب بفرمایید یک فرزند موفق

بنیان گذار طرح والدین خودساخته ، فرزندان موفق

مشاوره تخصصی