دکتر مریم گل محمدی


فوق تخصص روانپزشکی کودکان (بیش فعالی و کمبود تمرکز، پرخاشگری، حسادت، اختلالات رفتاری....)


متخصص اعصاب و روان


دارو درمانی


درمان انواع اختلالات کودک و بزرگسال

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


پنجشنبه ها عصر


32687632 | 32687631 | 32687630