درمان شناختی رفتاری CBT | دکتر زهره رئیسی | اردیبهشت 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 17 الی 19
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

 

درمان شناختی رفتاری CBT

دکتر زهره رئیسی

اردیبهشت 1400

روز: یکشنبه ها

ساعت 17 الی 19

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان