بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

تربیت مشاور نوجوان | دكتر نسترن براهیمی | پنج شنبـه و جمعـه 3 و 4 مردادماه | ساعت: 8:30 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶

رزرو:ارسال عدد "12" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
شخصیت و مکانیزم های دفاعی | از نگاه روانکاوی | استاد افشین ابراهیمی | جمعه 11 مرداد
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶

رزرو:ارسال عدد "40" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
طرحواره درمانی | دکتر سید مصطفی عبداللهی | پنجشنبه ها | شروع: تیرماه | ساعت 16:00
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶

رزرو:ارسال عدد "70" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
آسیب شناسی روانی | خانم دکتر بلوچی | چهارشنبه 12 تیر | ساعت 9:30
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶

رزرو:ارسال واژه "آسیب" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
گروه درمانی EFT | دکتر محمدرضا نادریان | 6جلسه درمان
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "EFT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمان ضربه های روحی پس از جدایی در روابط عاطفی | دکتر اعظم اعرابی | دوشنبه 3 تیرماه | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "روابط عاطفی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
مدیریت استرس | دکتر اعظم اعرابی | پنجشنبه 23 خرداد | ساعت 17
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "استرس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
افزایش اعتماد به نفس | دکتر اعظم اعرابی | دوشنبه 20 خرداد | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "اعتماد به نفس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت جنسی کودک | دکتر ماندانا سپنتا | یکشنبه 19 و 26 خرداد | 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۳/۹

رزرو:ارسال واژه "تربیت جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت NEO | دکتر امیر کشاورز | جمعه 3 خرداد | ساعت 9 صبح | همراه با ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال واژه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/