بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

ششمین دوره جامع | کارورزی، سوپرویژن و توانمندی | روانشناسی - بالینی | 300 ساعت آموزشی | یکشنبه 8 اردیبهشت | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال عدد "8" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
دوره جامع تربیت رواندرمانگر | مدرسین: دکتر مهدی اصفهانی . دکتر اکرم دهقانی | یکشنبه 8 اردیبهشت | ساعت17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خوشبختی یافتنی نیست | استاد فرزانه موسوی | یکشنبه 8 اردیبهشت | ساعت 10:00 صبح | مبلغ 5000 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "خوشبختی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمانگاه احساسات | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 9 اردیبهشت | ساعت 14:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "احساس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
زبان بدن | استاد ندا قهرمان نژاد | سه شنبه 10 اردیبهشت | ساعت 9:00 صبح | مبلغ 30/000
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال عدد "33" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
دوره اموشی رایگان مدیریت اضطراب | دکتر سمیرا هادی | چهارشنبه 11 اردبیهشت | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "اضطراب" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تشخیص و درمان اختلال رفتاری کودکان | حدیث رصایی | پنجشنبه 12 اردیبهشت | 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

رزرو:ارسال واژه "رفتار" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
هفتمین دوره جامع تربیت درمانگر و مشاور خانواده | دکتر نسترن براهیمی | گروه دوم: چهارشنبه 28 فروردین | ساعت 15:00
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت میلون | دکتر حسن خوش اخلاق | جمعه 30 فروردین | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "10" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
پکیج تحلیل تست | NEO , MMPI , MILON ، وکسلر ، استارنگ | قیمت برای دانشجویان490/000 تومان | شروع: اردیبهشت | روزهای جمعه
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

رزرو:ارسال عدد "10" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/