بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

همایش شفای کودک درون | استاد قلع ریز | شنبه 17 فروردین | گروه اول 8:30 صبح | گروه دوم 16 عصر | مبلغ 35 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال واژه "شفا" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بررسی جامع شخصیت | از نگاه روانکاوی | استاد افشین ابراهیمی | شروع: فروردین | روزهای جمعه
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال عدد "40" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شکست عاطفی | استاد معصومه نوری | یکشنبه 19 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ 10/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال واژه \"شکست\" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP | استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی | جمعه17 اسفند | ساعت 15:00 | مبلغ: 350/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال واژه "ISTDP" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تله های ذهنی | دکتر امیرمیرزایی | دوشنبه 13 اسفند | ساعت 14 | مبلغ 30/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال واژه \"ذهن\" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ناگفته های ازدواج | دکتر امیرمیرزایی | یکشنبه 12 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ 5000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

رزرو: ارسال واژه "ازدواج" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
فرزند پروری | استاد عاطفه اویس قرن | یکشنبه 5 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ: 35/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "فرزندپروری" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زندگی شاد | استاد فرزانه موسوی | یکشنبه 5 اسفند | ساعت 10 صبح | مبلغ: 10/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "زندگی شاد" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مربی پیش از ازدواج | دکتر نسترن براهیمی | پنجشنبه و جمعه 16 و 17 اسفند | ساعت 8:30 صبح | اقامت رایگان | همراه با نهار و پذ
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال عدد "99" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP | استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی | جمعه17 اسفند | ساعت 15:00 | مبلغ: 350/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲

رزرو: ارسال واژه "ISTDP" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید