بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

کارورزی تربیت درمانگر و مشاور خانواده | دکتر نسترن براهیمی | سه شنبه ها | ساعت: 15:00 | شروع: اسفندماه 1397
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
اصول فرزندپروری نوجوان | استاد مجید اژدری نیا | زمـان: سه شنبه 2بهمن | ساعت : 14:00 الـی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "توجوان" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شناسایی، ارزیابی و افزایش هوش های چندگانه کودک توسط والدین | مدرس: دکتر ماندا نا سپنتا | زمـان: پنج شنبه 4 بهمن ماه | ساعت: 1
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "هوش" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
واقعیت درمانی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 8 بهمن | ساعت: 14:00 تـا 15:45
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "واقعیت درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
دوره آموزشی نوروفیدبک | مدرس: دکتر مهدیه رحمانیان | زمان : 10 و 11 و 12 بهمـن ماه 1397 چهارشنبه / پنج شنبه / جمعـه | 8:30 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "نوروفیدبک" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مشاور نوجوان | دكتر نسترن براهیمی | پنج شنبـه و جمعـه 11 و 12 بهمن ماه | ساعت: 8:30 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال عدد "12" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تفسیر نقاشی کودک | مدرس: سرکار خانم رمضانی | جمعه 12 بهمن ماه 1397 | ساعت: 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "نقاشی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
جلسه اول رایگان | زوج درمانی هیجان مدار | مدرس: دکتر رحیم بهراد | جمعه 12 بهمن | ساعت: 15:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بازی های روانی | استاد نادریان | شنبه 13 بهمن | ساعت: 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال عدد "13" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شروع دوره مقدماتی T. A | استاد نادریان | یکشنبه 14 بهمن | ساعت: 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رزرو: ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید