بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

مسئـولیت مـا در شکست های عاطفی | استاد سیمار جعفری و استاد ستاره ترابی | یکشنبـه 18آذر | 9:30 الی 12:0 | 15تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "شکست" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت مشاور و روان شناس تحصیلی و مدرسـه | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 29 آذر
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زوج درمانی | مدرس: دکتر رحیم بهراد | شروع : جمعه ها عصر | آذرماه 1397
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ارزیابی و درمان بیش فعالی adhd | استاد حدیث رضایی | پنج شنبه 22 آذر
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "بیش فعالی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
چگونه با کودکان لجباز برخورد کنیم ؟ | استاد حدیث رضایی | پنج شنـبـه 29 آذر | 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "لجباز" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
تربیت جنسی کودک | استاد حدیث رضایی | پنج شنبه 15آذر | 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "تربیت جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
شخصیت خودشیفته | استاد افشین ابراهیمی | چهارشنبه 14 آذر | 14:00 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "خودشیفته" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
درمان صفر تا صد وسواس | مریم حیدری | چهارشنبه 14 آذر
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال واژه "وسواس" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
جلسـه توجیهی رایگان | كـارورزی،سوپرویـژن و توانمنـدسازی حرفـه ای | روانشناسی - بالینی
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال عدد"8" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
آسیب شناسی روانی | بر مبنای DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | شروع: 18 آذر | روزهای یکشنبه | تخفیف ویژه دانشجویی
انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰

رزرو: ارسال واژه "آسیب" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید