توحید

تست‌های آنلاین مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید

درباره سایت

آزمون های آنلاین جهت علاقمندانی که قصد خودشناسی بیشتری داشته و یا برای مقاصد درمانی نیاز داشته باشند، در سایت قابل اجرا است.

ورود به سایتتصور کنید که در یک جلسه امتحان فرضی نشسته اید، سوالات زیر را بخوانید و گزینه ای که در مورد شما درست را علامت بزنید. این تست به شما كمك مي‌كند تا خود را بهتر بشناسيد. از آن جايي كه هيچ دونفری شبيه به هم نيستند، پاسخ صحيح به سوالات، پاسخي است كه از نظر شما صحيح است. با سرعت به سئوال ها پاسخ دهيد و اولين پاسخي را كه به نظرتان مي‌رسد، انتخاب كنيد.

جهت شرکت در این آزمون اطلاعات خود را در کادرهای زیر وارد کرده و سپس به سوالات پاسخ داده، روی دکمه اتمام آزمون کلیک نمایید.

مشخصات کاربر

نام: *
نام خانوادگی: *
ایمیل:
سن: *
مدرسه: *
پایه: *
کلاس: *
استان: *
شهر: *
معدل ترم یا سال قبل: *
معرف:
جنسیت:

آزمون

1- در جلسه امتحان بهخصوص یک امتحان مهم با خود اینطور فکر میکنم که سایر دانش آموزان یا دانشجویان چقدر باهوشتر از من هستند.

2- اگر قرار بود که یک آزمون هوش بدهم قبل از برگزاری آن نگرانی بسیار زیادی داشتم.

3- اگر بدانم که قرار است یک آزمون هوش بدهم احساس اطمینان و آرامش میکنم.

4- در جلسه امتحان بهخصوص یک امتحان مهم خیلی عرق میکنم.

5- در حین برگزاری امتحانات درسی به چیزهایی بدون ارتباط با مطالب درسی واقعی میاندیشم.

6- وقتی که قرار است یک امتحان غیرمنتظره بدهم خیلی وحشتزده میشوم.

7- در طی امتحان اغلب به عواقب رد شدن در امتحان میاندیشم.

8- بعد از امتحانات مهم، اغلب آنقدر دلشوره دارم که دچار دل به هم خوردگی میشوم.

9- در مواقعی چون آزمونهای هوش و امتحانات نهایی از ترس میخکوب میشوم.

10- گرفتن نمره خوب در یک امتحان باز هم اعتماد به نفس من را برای امتحان بعدی افزایش نمیدهد.

11- در حین امتحانات مهم گاه احساس میکنم که قلبم خیلی سریع میتپد.

12- بعد از امتحان همیشه احساسم این است که میتوانستم بهتر از اینها عمل کنم.

13- معمولاًً بعد از امتحان افسرده میشوم.

14- قبل از برگزاری یک امتحان نهایی دلواپس و نگرانم.

15- وقتی در حال امتحان دادن هستم هیجاناتم به عملکردم لطمه نمیزند.

16- در طی یک امتحان درسی اغلب آنقدر عصبی میشوم که اطلاعاتی را که واقعاً بلدم به خاطر نمیآورم.

17- در امتحانات مهم ضمن اینکه دارم به سوالات پاسخ میدهم خود را ناموفق میدانم.

18- هنگام امتحان دادن یا درس خواندن هر چه بیشتر تلاش میکنم بیشتر گیج میشوم.

19- به محض اینکه امتحان تمام میشود سعی میکنم دیگر به آن فکر نکنم

20- هنگام برگزاری امتحانات گاه به این فکر میکنم که آیا واقعاً روزی فارغالتحصیل خواهم شد.

21- برای نمره گرفتن در یک درس ترجیح میدهم به جای امتحان یک مقاله تهییه کنم.

22- ای کاش امتحانات این قدر من را آزار نمیداد.

23- اگر این امکان وجود داشت که تنهایی امتحان بدهم و محدودیتی از نظر وقت نداشته باشم نتیجه عملکردم در امتحانات خیلی بهتر بود.

24- اشتغال ذهنی درباره نمره بدی که ممکن است در یک درس خاص بگیرم، روی درس خواندن من و نتیجه کارم در امتحانات تأثیر منفی میگذارد.

25- به نظر من اگر امتحانی در کار نبود من واقعاً بهتر درسها را یاد میگرفتم.

26- در امتحانات این نگرش را دارم که (اگر در حال حاضر این مسئله را بلد نیستم دلیلی ندارد که بخاطر آن غصه بخورم).

27- من واقعاً سر در نمیآورم که چرا برخی افراد اینقدر نگران امتحانات هستند.

28- فکر اینکه امتحانم بد شود روی نتیجه کارم در امتحان تأثیر منفی میگذارد.

29- من به هیچ وجه برای امتحانات نهایی بیش از امتحانات طول ترم درس نمیخوانم.

30- حتی وقتی که برای امتحان آمادگی کامل را دارم بازهم اضطراب زیادی احساس میکنم.

31- قبل از یک امتحان مهم نمیتوانم چیزی بخورم.

32- قبل از یک امتحان مهم احساس میکنم که دستانم میلرزد.

33- قبل از امتحان ندرتاً احساس میکنم که نیاز دارم با عجله یک بار دیگر مطالب را مرور کنم.

34- مدرسه یا دانشگاه باید به این موضوع توجه کند که برخی از دانشجویان اضطرابشان درباره امتحانات بیش از دیگران است و این مسئله بر عملکرد آنها تأثیر سوء میگذارد.

35- به نظر من در دوره امتحانات نباید این چنین شرایط اضطراب آوری ایجاد کرد.

36- درست قبل از تحویل برگه امتحانی نگرانی شدید من شروع میشود.

37- من از درسهایی که استاد ان عادت دارد مرتب امتحان بگیرد وحشت دارم.


بدون محدویت زمانی