دكتر زهرا بت شكن
کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایى -دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات
(برگزیده استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد)
 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد نجف آباد
سابقه تدریس: از سال ٩٥ تاكنون (دانشگاه آزاد خمینى شهر)
سابقه درمانگرى: از سال ٩٣ تاكنون

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مشاوره و روان درمانى فردى، كودك و نوجوان
بین فردى(مدیریت روابط و بحران هاى عاطفى)
فردى  (اختلالات اضطرابى وخلقى)
كودك و نوجوان (بیش فعالى، نقص توجه، اختلال یادگیرى و عدم یكپارچگى حسى)
نوروفیدبک(بیش فعالی و نقص توجه و یادگیرى اضطراب، اختلالات خواب)مقالات دکتر زهرا بت شکن:

1)    شناخت درمانى یعنى چه؟
2)    تربیت جنسی
3)    با بچه بیش فعالم چه کنم؟
4) چگونه خشم را كنترل كنیم؟(مدیریت خشم)
 

 روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید

شنبه ها عصر
31315382  |   31315379 
36260437