دکتر آرمیتا نوئین
متخصـص روانشناسـی
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 عضـو هیـات علمـی

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
رواندرمانی اختلالات روانشناختی بزرگسالان و کودکان
مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره خانواده
مشاوره اعتیاد
تئاتردرمانی
موسیقی درمانی
درمان روان پویشیمقالات دکتر آرمیتا نوئین:

چرا باید به روانشناس و مشاور مراجعه کنیم ؟


 

مرکز مشاوره توحید | خیابان توحید میانی
روزهای شنبه صبح | دوشنبه عصر

31323683 
31323688