دوره آموزشی 24 ساعته | سکس تراپی زوجی | مدرس: دکتر مهدی شاه نظری | چهارشنبه پنجشنبه جمعه | 23 ، 24 ، 25 بهمن | اقامت رایگان | هم
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

دوره آموزشی 24 ساعته

سکس تراپی زوجی

مدرس: دکتر مهدی شاه نظری

چهارشنبه پنجشنبه جمعه

23 ، 24 ، 25 بهمن

اقامت رایگان

همراه با نهار و پذیرایی