دوره آموزشی درمانگاه احساسات ویژه عموم و دانشجویان اردیبهشت 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۲/۸

 

کارگاه درمانگاه احساسات

زمان: چهارشنبه ها 16 ، 23 و 30 اردیبهشت

ساعت 16:30 الی 18:30

مدرس: استاد میرزائی

هزینه: 60000 تومان

ارائه گواهی برای داوطلبان

ویژه عموم مردم و دانشجویان 

تلفن ثبت نام:
031-36264088-36257746