کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی | روانشناسی بالینی | درمان های CBT / ACT / CFT | شروع: آبانماه | 300 ساعت آموزشی | دعوت به همکا
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی

روانشناسی بالینی

درمان های CBT / ACT / CFT

شروع: آبانماه

300 ساعت آموزشی

دعوت به همکاری از افراد برگزیده

مرکز مشاوره اصفهان