روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP | استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی | جمعه 30 فروردین | ساعت 15:00 | مبلغ: 350/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی

جمعه 30 فروردین

ساعت 15:00

مبلغ: 350/000 ت