دوره آموزشی نوروفیدبک | مدرس: دکتر مهدیه رحمانیان | زمان : 10 و 11 و 12 بهمـن ماه 1397 چهارشنبه / پنج شنبه / جمعـه | 8:30 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۷

دوره آموزشی نوروفیدبک


مدرس: دکتر مهدیه رحمانیان

زمان : 10 و 11 و 12 بهمـن ماه 1397 

چهارشنبه / پنج شنبه / جمعـه

8:30 صبح