بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

فن بیان | با محوریت حرف بزن تا برنده شوی... | استاد مجید ساوری | جمعه 15 شهریور | ساعت 8صبح | همراه با نهار و پذیرایی
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال عدد"17" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمان شناختی رفتاری CBT | مدرس: دکتر زهره رئیسی | شنبه 9 شهریور | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال واژه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خودکاوی ارتباطی | دکتر رحیم بهرادفر | شروع: جمعه 8 شهریور | ساعت 15:00
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال عدد"19" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
آسیب شناسی روانی | دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 3 شهریور | ساعت 17 مرداد
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال عدد "8" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت NEO | دکتر امیر کشاورز | جمعه 8 شهریور | ساعت 9 صبح | همراه با ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال واژه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تفسیر تست شخصیت MMPI-2 | دکتر مجتبی انصاری | پنجشنبه 14 شهریور | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

رزرو:ارسال واژه "MMPI" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تله های روابط عاطفی | تاکید بر رویکرد طرحواره درمانی | دکتر ارزو خالقیان | یکشنبه 27 مرداد | ساعت 9 صبح | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال واژه "روابط عاطفی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | استاد نادریان | یکشنبه 27 مرداد | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال واژه "TA" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4 | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه و جمعه 24 و 25 مردادماه | ساعت 8:30 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال عدد "25" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت درمانگر جنسی | دکتر بهنام اوحدی | پنجشنبه و جمعه 31 مرداد و 1 شهریور | ساعت: 9:00 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال عدد "7" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/