بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | استاد نادریان | یکشنبه 20 مرداد | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال واژه "تحلیل رفتار" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 10 مرداد | ساعت 15
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال عدد "31" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت مشاور و روان شناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 17 مرداد | ساعت 15
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
ارتقا کیفیت جنسی زوجین | مدرس: دکتر ندا قهرمان نژاد | یکشنبه 13 مرداد | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال واژه "جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 19 بهمن | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال عدد "24" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
گروه درمانی و خودشناسی | بر اساس تئوری انتخاب و واقعیت درمانی | مدرس: دکتر شیما مشایخی | یکشنبه ها 13 و 20 و 27 مرداد | ساعت 14
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال واژه "خودشناسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمان شناختی رفتاری CBT | مدرس: دکتر زهره رئیسی | شنبه 12 مرداد | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال واژه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
همایش رایگان موفقیت در کنکور دکتری (رشته روانشناسی) | مدرس: خانم زیور سلطانی | یکشنبه 6 مرداد | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال واژه "کنکور" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
همایش رایگان انتخاب رشته کنکور | استاد منیژه ترکیان | شنبه 5 مرداد | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲

رزرو:ارسال واژه"انتخاب رشته" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
طرحواره درمانی | دکتر سید مصطفی عبداللهی | پنجشنبه ها | شروع: پنجشنبه 3 مرداد | ساعت 9:00 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۳

رزرو:ارسال عدد "70" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/