بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 24 مرداد | ساعت 15
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال عدد "31" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خودکاوی ارتباطی | دکتر رحیم بهرادفر | شروع: جمعه 25 مرداد | ساعت 16:30
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

رزرو:ارسال عدد "19" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
آسیب شناسی روانی | دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 27 مرداد | ساعت 16 مرداد
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
اختلال وسواس | اختلال شخصیت وسواس | پنجشنبه 17 مرداد | ساعت 17:30 | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "61" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت مشاور و روان شناس تحصیلی و مدرسه | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 17 مرداد | ساعت 15
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "5" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت رواندرمانگر و کارورزی کودک | مدرس: دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 24 مرداد | ساعت 15
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "31" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
ارتقا کیفیت جنسی زوجین | مدرس: دکتر ندا قهرمان نژاد | یکشنبه 20 مرداد | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال واژه "جنسی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خودکاوی ارتباطی | دکتر رحیم بهرادفر | شروع: جمعه 25 مرداد | ساعت 16:30
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "19" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
فن بیان | با محوریت حرف بزن تا برنده شوی... | استاد مجید ساوری | جمعه 15 شهریور | ساعت 8صبح | همراه با نهار و پذیرایی
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال عدد "17" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
همایش 2 حلسه ای | فیلم درمانی | استاد قلع ریز | دوشنبه 4 شهریور | ساعت 16:45 | مبلغ 35 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱۵

رزرو:ارسال واژه "شفا" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/