بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان (مشاوره اصفهان)

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

مادران حرفه ای | عاطفه اویس قرن | یکشنبه 12 خرداد | ساعت 10 صب
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزرو:ارسال واژه "مادر" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
درمانگاه احساسات | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 23 اردیبهشت | ساعت 14:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "احساس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
مدیریت بحران استرس | استاد فاطمه خادم | سه شنبه 24 اردیبهشت | ساعت 10:00 | مبلغ 10/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "استرس" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
خودکاوی و خودشناسی | دکتر رحیم بهرادفر | شروع: جمعه 20 اردیبهشت | ساعت 15:00
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال عدد "15" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
اجرا و تفسیر هوش وکسلر 4 | استاد حدیث رضایی | جمعه 20 اردیبهشت | ساعت 8:30
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "وکسلر" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
گروه درمانی شفقت با خود | استاد امیرحسین مخملی | پنجشنبه 19 اردیبهشت | 30/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "شفقت" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تکنیک و راهبردهای دقت و حافظه فعال و ادراک دیداری | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه 19 اردیبهشت | ساعت 9:00 | مبلغ 90/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "حافظه" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
تربیت درمانگر جنسی |خانم ندا قهرمان نژاد | یکشنبه 22 اردیبهشت | ساعت15:00 | 5 هفته متوالی
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال عدد "30" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
همایش کلیدهای طلایی رابطه با فرزند | استاد قلع ریز | چهارشنبه 18 اردیبهشت | ساعت 16:00 | مبلغ 50/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال واژه "تربیت" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/
زبان بدن | استاد ندا قهرمان نژاد | سه شنبه 17 اردیبهشت | ساعت 9:00 صبح | مبلغ 30/000
انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۴

رزرو:ارسال عدد "33" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره توحید ::: t.me/tohidclinic ::: وبسایت دوم http://moshaveresfahan.ir/