بزرگترین گروه خدمات مشاوره ای در استان اصفهان

 
روانپزشکی خانواده و ازواج خدمات مرکز

خدمات آموزشی

::::::::

. این مرکز به پشتوانه ی متخصصانی نام آور در عرصه ی روانشناسی کشور، گامی در ارتقای آموزش حرفه ­ای روانشناسی برای دانش ­آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روانشناسی بردارد.
این کارگاه ها در دو بخش تخصصی و عمومی  برگزار میگردد.خدمات درمانی

::::::::

. آسیب شناسی
. مداخلات بالینی و دارویی جهت بهبود
اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی، دوقطبی، وسواس، پرخواشگری، ضداجتماعی، خودشیفته
. تیک و سردردهای عصبی
خدمات روانسنجی

::::::::

طراحی، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی)
. تست شخصیت و ازدواج
. فرایند استخدام و به کار گماری
. فرایند غربال گری
. فرایند استعداد یابی
. سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنانآخرین اخبار کارگاه ها

کارگاه آموزشی اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی بر مبنای DSM-5 دکتر امیر کشاورز ار 14 آبان 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۸/۴

مرکز توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره تخصصی اصول مصاحبه بالینی برای دانشجویان و متخصصین نموده است.
تمدید مهلت ثبت نام کارگاه آموزشی مهارت زندگی (خودآگاهی و ارتباط مؤثر) 14 آبان 1394 دکتر شفیعی فرد
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۳۰

 
مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره تخصصی مهارت زندگی  نموده است.
کارگاه آموزشی ترمیم دل شکستگی با تأکید بر روابط عاطفی از 29 مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۲۵

 
مرکز مشاوره توحید اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای عموم و دانشجویان نموده است.
کارگاه آموزشی تفسیر تست شخصیت MMPI-2 از 23 مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۸

 مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره تخصصی تفسیر تست شخصیت نموده است.
دوره آموزشی خودشناسی و تحلیل رفتار متقابل و راز عشق از 20 مهرماه 1394- جلسه 1 رایگان
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۸

 
مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم مردم نموده است.
دوره آموزشی نمایش زندگی و بازیها بر مبنای رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA از 14 مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۱

 
مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم نموده است.
کارگاه آموزشی رواندرمانی کودک (با تاکید بر بیش فعالی، اختلال سلوک و اختلال بی اعتنائی مفابله ای) 24 مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۷/۶

  مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره تخصصی رواندرمانی کودک برای دانشجویان و متخصصین نموده است.
کارگاه آموزشی درمان گام به گام اضطراب، خشم و دلهره مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۶/۳۱

 مرکز مشاوره توحید اصفهان اقدام به برگزاری دوره درمان گام به گام دلهره و خشم برای عموم و دانشجویان نموده است.
کارگاه آموزشی رواندرمانی چاقی بر مبنای CBT و lifestyle دکتر امیر کشاورز نیمه دوم مهرماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۶/۱۴

 
مرکز مشاوره توحید برای نخستین بار اقدام به برگزاری کارگاه رواندرمانی چاقی برای دانشجویان و متخصصین نموده است.
کارگاه آموزشی بهبود روابط زوجین 19 شهریور 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۶/۱۴

  مرکز مشاوره توحید اقدام به برگزاری دوره آموزشی بهبود روابط زوجین برای دانشجویان و متخصصین نموده است.